Verlangen naar licht

Verlangen naar licht, dat kan je zomaar overvallenErasmus in deze donkere korte dagen. Ik kwam deze treffende quote van Erasmus tegen. Misschien ken je de andere variant, van deze uitspraak: “Als het donker is, vervloek het donker niet, maar steek een lichtje aan”. Verlangen naar licht, het klinkt mooi…maar is niet lievig, makkelijk mooi. Het is oog hebben voor de rauwe werkelijkheid, daarin handelen. In het CSC heeft dit verlangen enkele verandering gebracht. Mooie ontwikkelingen, zoals een nieuwe plek met meer mogelijkheden, samenwerking met de PKN in een pioniersplek, maar soms zorgt dat verlangen ervoor dat je iets moet loslaten…iets wat je liever vast zou houden. Velen van jullie hebben gevraagd hoe het met Lieneke is. Samen zijn Lieneke en ik 2 jaar geleden begonnen aan het avontuur van het ‘Christelijk Spiritueel Centrum’. Na een lange periode van ziekte neemt ze nu afscheid.

Veel activiteiten die ik in het CSC organiseer zijn erop gericht iets samen te ondernemen. Het is voor mij belangrijk om samen met anderen te werken en op te trekken. In het centrum deed ik dat samen met Lieneke, totdat zij ziek werd. Afgelopen weken hebben Lieneke en ik moeten constateren dat ze niet terug kan komen. Haar bijdrage was en is voor mij heel waardevol, wij zijn aanvullend aan elkaar. Het is gelukkig geen vaarwel, ze zal op een andere manier betrokken blijven. Voor nu is er voor haar, voor mij en voor jullie nu duidelijkheid. Wie in het Centrum komt zal haar bij één van de activiteiten zeker aantreffen.

Samen optrekken

Alleen ga je sneller, samen kom je verder. Een veelzeggend Afrikaans gezegde. Een gedachte die in het CSC ook bepalend is voor veel keuzes. Zo ook om aansluiting te zoeken bij een groter netwerk. De pioniersplekken binnen de PKN bleek de plek, waarmee ik me het meest verwant voelde. Na 1,5 jaar gesprekken voeren en voorbereiden kunnen we dan nu op 13 januari een handtekening zetten onder het samenwerkingscontract. Met de landelijke PKN, de Protestantse Gemeente Hilversum en de meditatieve beweging Vacare. Logo-Protestantse-Kerk-kleurMet recht een voorbeeld hoe we niet snel… maar wel verder komt samen! Pioniersplek is een experimentele geloofsgemeenschap gericht op mensen die niet of niet meer in een kerk komen. Heel veel verschillende creatieve vormen, maar met eenzelfde verlangen ‘een plek vormgeven waar mensen kunnen ontdekken dat God liefde is en nabij wil zijn’.  Een mooie uitdaging voor het CSC om komende 3 jaar te groeien…samen met zoekers van zingeving en ontspanning en in verbondenheid met mensen uit die oude kerk.

Hebben we allemaal in ons menszijn niet die behoefte naar die liefde? Naar dat leven? In het CSC is een plek van ontmoeting, rondom stilte, gebed, olie, massage of natuur…een ontspannen plek om dat verlangen naar licht…een lichter leven vorm te geven. Zo probeer ik dat te doen. Is dit herkenbaar voor je? Hoe doe jij dat? Wat heb jij nodig? Vertel het hieronder?

Op het leven!

Tjitske Volkerink

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.