Nooit meer zonder reisgenoot

Daar waar zoekers komen, op de ‘markt’ van spiritualiteit, wil het Christelijk Spiritueel Centrum een kraampje zijn met een aantrekkelijk aanbod. Voor mensen die in iets geloven, die niet meer geloven, die nooit hebben geloofd – maar wel verlangen. Verlangen naar méér! Meer ervaring of juist meer rust, meer evenwicht of balans. Verlangen naar een gezond leven; gezond naar lichaam, ziel en geest. Een dergelijk verlangen zet mensen in beweging, doet ze zoeken.

Dat zoeken geeft aanknopingspunten. Aanknopingspunten die ik graag ombuig tot een uitnodiging. Een uitnodiging om te ervaren, je te laven, te ontspannen en ontdekken en zo mogelijk ook God – voor het eerst of opnieuw – te ontdekken. Zonder voor te schrijven hoe dat moet of hoe dat voelt. Met een open houding, niet veroordelend en vragen staat vrij. Dat doe ik door massages, met oliën en in mijn meditatiecursussen of stiltewandelingen. Ja, dat is vernieuwend en dat is pionieren.

Het is kwetsbaar om iets nieuws te beginnen. Het is daarom belangrijk dat er programma’s zijn zoals dat van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN), dat pioniers zoals ik ondersteunt. Dat kan ook een bijdrage leveren aan de kerk zoals die nu is. Ik vind het belangrijk dat die verbinding in stand blijft en dat pioniers en de kerk niet losraken van elkaar. Als kerk contact blijven houden met mensen aan de rand, met zoekers. Dat zou vanzelfsprekend moeten zijn maar is vaak heel lastig.

Dat het toch kan, bewijst het verhaal van Niels. Tijdens het open huis, waarbij we ook vierden dat het Christelijk Spiritueel Centrum een officiële pioniersplek is IMG_6085geworden, vertelde hij over zijn jarenlange zoektocht door spiritueel Nederland. Dat er meer is tussen hemel en aarde, was Niels van kinds af aan wel duidelijk. Maar steeds bleef hij met lege handen achter, want wat. hij vond was leeg of naamloos. Totdat hij rust vond door het besef dat het iets ook een Iemand kan zijn. Nu reist hij volgens eigen zeggen ‘nooit meer zonder reisgenoot.’

In het volgende nummer van maandblad Paravisie, komt Niels zijn verhaal integraal en ook een introductie van Tjitske als meditatiebegeleider en pionier in het CSC! Lezen? Meldt je aan voor de nieuwsbrief, dan krijg je een melding in je mailbox. 

Bekijk foto’s en filmpje van de open dag op de facebookpagina.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.