Midzomer symboliek

Midzomer, de langste dag van 2017 is een uitnodiging om te genieten van de natuur…in stilte. Want, in de stilte zie, hoor, ruik en voel je veel meer. Midzomer is van oudsher een moment om stil te staan bij het licht. Dankbaar voor de, schepping de zon, regen, vrucht van de aarde en gever van alle goeds. Tijd om stil te staan bij het licht en het donker, want na de langste dag komt het donker weer terug.

Overgang

Waar komen de tradities rond midzomer eigenlijk vandaan? Op 21 juni begint in onze traditie de zomer. In vroegere tijden werd dat anders gezien. Bv. Door de oude Kelten. Zij kenden twee seizoenen: het seizoen van het licht en het seizoen van het donker. Tijdens midzomer vierden zij de langste dag en de kortste nacht. De zon heeft zijn hoogste punt bereikt en manifesteert zich als levensschenker. De langste dag werd gevierd vol overvloed, vruchtbaarheid en vreugde, met grote vreugdevuren en rituelen met zang en dans.

Maar tegelijkertijd markeert deze dag de overgang naar de donkere tijd van het jaar. De lichte tijd is voor het zaaien en oogsten, uitbundige bloei en het naar buiten gericht zijn. De donkere tijd is voor afsterven en voor bezinning, naar binnen gaan, naar de kern van je wezen. Deze cyclus is net als het leven zelf. Tijd om stil te staan bij de symboliek in de natuur en je daarmee te bezinnen op je eigen leven in een begeleide wandeling in stilte.

Het Litha-feest is een voor-christelijk feest. De mensen geloofden in de godin ‘Moeder Aarde.’ Ze eerden deze godin voor alles wat uit de aarde kwam en waren daar dankbaar voor. Toen het christendom ontstond, werd de ‘Vader uit de Hemel’ hier aan toegevoegd. Een prachtige symboliek. De vader in de hemel en de moeder van de aarde. Het vrouwelijke en het mannelijke kan niet zonder elkaar. De kerk had hier moeite mee, daarmee werd het feest verbannen.

Vanuit de Keltische spiritualiteit zijn ook in het christendom prachtige gebruiken en gebeden overgeleverd. Zoals de CAIM, de omringing. Een gebed wat ik hier graag met jullie deel heet de CAIM, vertaald “de omringing”:

“Omring mij, mijn God,
sluit de hoop in mijn hart,
sluit de wanhoop buiten.

Omring mij, mijn God,
sluit de vrede in mijn hart,
sluit de chaos buiten.

Omring mij, mijn God,
sluit de stilte in mijn hart,
sluit de stormwind buiten.

Omring mij, mijn God,
sluit de kracht in mijn hart,
sluit de zwakte buiten.”

Uit David Adam, The Edge of Glory, 1985.

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.