Meditatie een Bijbels principe voor gezond leven 

Vanuit de Bijbel worden veel richtlijnen gegeven om te leven in rust en volle gezondheid.

Een bekend principe is de eenheid van lichaam, ziel en geest. God heeft ons gemaakt en noemt daarom niet voor niets dat deze drie
elementen bij elkaar horen en in balans moeten zijn. Maar het kan in onze dagelijkse bezigheden ontzettend moeilijk zijn om deze drie elementen in balans te houden. Ben je geestelijk op orde, dan volgt er een lichamelijk klacht of andersom. Toch ben ik ervan overtuigd dat het mogelijk is. Met de juiste tools. Één van die tools wil ik je graag aanreiken.

Mediteren

Mediteren is goed voor iedereen. Maar vooral voor mensen die zich veel zorgen maken, angsten hebben, zich snel druk maken en moeilijk hun rust kunnen vinden. In onze maatschappij zijn we gewend om altijd maar door te gaan. Als we ziek zijn, nemen we een pilletje en gaan we gewoon weer verder. Dit zou niet moeten! Je kunt leven vanuit overgave, verwondering, in volle aandacht en in ontspanning. Mediteren kan je daarbij helpen.

Wat houdt mediteren in?
Met mediteren leert je om te leven in het hier en nu. Niet in het verleden. Niet in de toekomst. Maar je aandacht laten gaan naar wat er nu is. En dat ook leren loslaten. In de meditatie leer je onder andere door je ademhaling om te ontspannen. Je begrijpt dat als je dit oefent je het ook op stressvolle of angstige momenten kunt toepassen. Hierdoor kun je veel sneller in de rust komen en beter met de situatie omgaan.

Verschillende technieken
Er zijn verschillende meditatietechnieken. De basis van meditatie is altijd je ademhaling en het hier en nu accepteren. Een bekende techniek is Lectio Divina. Dit betekent “geheiligd lezen”. De lectio Divina bestaat uit 4 stappen.

1. Lectio = lezen

Lees de tekst aandachtig door. Neem echt de woorden tot je die er staan, zonder dat je er van alles van vindt of aan het zoeken bent naar uitleg.

2. Meditatio = Overwegen en overpeinzen van de woorden

Nadat je de tekst hebt gelezen, ga je erover mediteren. Welk woord of woorden springen er voor jou uit? Hoe komt het bij je binnen?

3. Oratio = uitspreken van een gebed

Vervolgens ga je nog een laag dieper. Je stelt je open voor God. Wat is het dat Hij tegen je wilt zeggen. Je laat Zijn woorden bij je binnenkomen.

4. Contemplatio = in de stilte blijven, aanwezig zijn, bezinnen.
Je wordt meegenomen in nieuwe inzichten en openbaringen. Het natuurlijke wordt bovennatuurlijk. De tekst krijgt een nieuwe dimensie. Dit kun je niet sturen. Dit overkomt je als je je openstelt.

Wat staat er in de Bijbel over meditatie?

Mediteren is een heel oud principe uit de Bijbel. In de Bijbel wordt het vaak genoemd als overpeinzen. In Jozua 8:1 roept God ons op om dag en nacht moeten overpeinzen. Zodat we Hem kunnen gehoorzamen. Ook roept God ons in de Bijbel op om stil te worden en Zijn aangezicht te zoeken. Door stil te worden, leer je Zijn stem verstaan.

Leren mediteren is een vorm om de balans terug te vinden naar de eenheid van lichaam, ziel en geest.

Wil je leren mediteren? Geef je dan op voor onze meditatiecursus. Je kunt ook eerst een avondje komen kennismaken. Kijk voor data in onze agenda. Aanmelden kan via [email protected].