Vrij in je Geest…

Het is bijna Pinksteren. Een feest dat draait om de Heilige Geest. Om verbintenis, spiritualiteit en vrijheid. Jezus gaf Zijn Geest als geschenk, als helper voor de mens toen Hij terugkeerde naar de hemel. Een geschenk die nog steeds voor vele christelijk spirituele mensen van grote betekenis is.

Elk mens heeft een diep verlangen in zich om te ontdekken waarvoor hij hier op aarde is. Zingeving in je leven is essentieel. De Heilige Geest helpt mensen om de geheimen van het mens-zijn en het mysterie van dit leven op aarde te ontdekken. Een besef van iets dat groter is dan hijzelf. Het verlangen naar inzicht. Naar onvoorwaardelijke liefde waarover mensen spreken in termen van het onnoembare, bovennatuurlijke of paranormale.

Leven vanuit identiteit
Veel mensen hebben moeite om zichzelf niet in de weg te zitten. Ondanks dat we in een vrij land leven, voelen ze zich helemaal niet vrij. Ze zitten vast aan gewoontes, verslavingen, emoties. Ze zijn op zoek naar zichzelf. Het wordt in van alles gezocht. Maar vaak niet of deels gevonden. Als je iets anders probeert te doen of te zijn. Ben je niet daadwerkelijk vrij. Echt leven vanuit hoe jij als persoon bent bedoeld…leven vanuit vrijheid. Daarbij helpt de Geest. Hij leert je loslaten en te leven vanuit je identiteit.

Jouw geest verbinden
Om te kunnen leven vanuit je identiteit wil de Geest in je wonen. Hij zoekt als het ware een ‘landingsplek’. Kijk maar naar het verhaal van Noach. Noach stuurt een duif (symbool voor de Geest) naar een landingsplekje om tot rust te komen en om zich op het droge te kunnen nestelen. De Geest die landt in onze geest wil mensen van binnenuit vernieuwen. Hij wil ruimte creëren in je denken. En je laten zien welke dingen nu echt belangrijk zijn. Dit heeft direct invloed op je lichaam, ziel en geest.

In de praktijk
Het is eigenlijk zo eenvoudig: wie zich vanuit nood of verlangen, hoop of geloof openstelt, kan de Geest van God ontvangen.

Het gebed in veel verschillende vormen is dan ook de meest verbreide dagelijkse spirituele oefening in de christelijke spiritualiteit.

Iedere dag weer wil de Geest in je wonen om je te helpen het goede te doen. En te leven vanuit vrijheid en genade. Is dat niet waar we allemaal naar verlangen? Daadwerkelijk onze identiteit kennen en daar vanuit leven? Niet meer vastzitten aan wat de wereld vraagt en van ons verlangt. Een leven in rust, omdat de Geest die rust in ons legt.

Sta jij weleens stil in hoeverre je in vrijheid leeft? Als jij vrijer bent, leg je anderen ook minder druk op. En komt er ruimte om jezelf te mogen zijn.

Wat heb jij nodig om in echte vrijheid te leven?

Dit bericht is gepost in Geloof. Bookmark de link.