Massage geeft een bovennatuurlijke ervaring van liefde en genade

Wat is christelijke massage, vragen mensen mij vaak. Het antwoord vind ik dit jaar in het thema van het Graceland Festival: “God is overal te vinden, waar liefde en genade regeren en onze wereld transformeren.” In dit thema komen twee lijnen bij elkaar die aan de basis van ons Christelijk Spiritueel Centrum liggen:

  1. God in alles zoeken en vinden
    Ik ben als pionier gevormd in de spiritualiteit van Ignatius van Loyola. Hij is de oprichter van de Jezuïeten: ‘God in alles zoeken en vinden. Hem in alles liefhebben en dienen’, was zijn levensmotto. God is overal in te vinden!
  2. Transformeren
    En een tweede lijn zit ‘m in dat prachtige woord “transformeren”, iets dat transformeert verandert van vorm. Het is niet alleen de buitenkant maar er vindt een fundamentele verandering plaats. Van binnenuit. Transformatie zit in de kern van wat spiritualiteit is. Door contact met God word je getransformeerd als mens in je denken en handelen.

Het gaat woorden te boven

Overal is God te vinden en in Hem vinden ervaar je dat er wat gebeurt. Je komt er niet onveranderd vandaan. Juist dat is wat mensen in een massage ervaren, in een veilige omgeving, waarin je welkom bent, kunt ontspannen, gepast en liefdevol wordt aangeraakt. Waarin je mag zijn met alles wat en hoe het is in je lichaam, emotioneel en waarin er in stilte of hardop een gebed over je wordt uitgesproken. De een ervaart het als ‘ontspannen, de ander als ‘er mogen zijn’, of als ‘liefdevol’… en iedereen voelt zich anders dan daarvoor. Veranderd. Getransformeerd. Wat is dat dan? Dat is moeilijk te zeggen, het gaat woorden te boven. Het is een ervaren. Gewenste en gepaste aanraking is heel natuurlijk, fysiek een weldaad. Gewenste aanraking verbonden met God  die overal is, is bovennatuurlijke ervaring van liefde en genade.

Kom horen, ervaren, proeven, tasten en ruiken op het Graceland Festival of in het christelijk spiritueel centrum in Hilversum.

Dit blog is geschreven voor de website: mijnkerk.nl door Tjitske Volkerink van het Christelijk Spiritueel Centrum in Hilversum. Het Christelijk Spiritueel Centrum biedt wellness voor lichaam, ziel en geest via aanraking en massage, stilte en gebed, olie en zalving

Bronnen:

  1. Mark Rotsaerts s.j., God vinden in alles, blz 109
  2. Ik verwijs hier graag naar de drs. Kees Waaijman die een dikke pil schreef over spiritualiteit.

Foto: Shefactory