30 Ademgebeden

Een ademgebed is een eenvoudige vorm van bidden, die heel krachtig kan werken. Ik heb de stilte en de meditatie ontdekt, toen ik niet goed meer overweg kon met de woorden van een gebed. Ze resoneerden niet, ik vond er iets van, had er oordelen over kortom woorden brachten me eerder uit gebed, dan in gebed. Deze bijbeltekst inspireerde me om op een andere manier te gaan bidden:

En omdat we maar zwakke mensen zijn, helpt Gods Geest ons. Want we weten zelf niet goed wat en hoe we moeten bidden. Maar de Geest bidt Zelf voor ons met zuchten die niet in woorden zijn uit te spreken”
Romeinen 8:26 (vertaling BasisBijbel)

Zuchten doe je met je adem, het is heerlijk. probeer maar eens in je binnenkamer, maar ook samen. Heel krachtig! Een stap verder kan je aan het zuchten een ademgebed toevoegen. Dit is een oude vorm van bidden, het zijn korte gebeden die je in één adem uitspreekt. Een ademgebed is eenvoudig, met veel herhaling.

Het ademgebed houdt in dat je een gekozen zin enkele minuten rustig herhaalt, zodat het gebed de vorm van iemands ademhaling kan aannemen, zodat je weet welke woorden bij welke ademhaling horen.

Een ademgebed is een uiting van de verlangens van je hart. Het idee is om een ​​zinvolle zin te kiezen en deze te herhalen totdat het een deel van je wezen wordt. Het verlangen van christenen die een ademgebed baden was dan ook, om te bidden zonder ophouden. Waar Paulus over schrijft in 1 tessalonicenzen 5:17. En dat is precies wat een ademgebed voor je kan doen. Door de herhaling gaat gebed als het ware in jezelf bidden.

Hoewel het gewoonlijk in stilte wordt gezegd, kan het ademgebed ook worden gezongen. Probeer maar uit wat bij je werkt, dat kan voor iedereen anders zijn. Het werkt voor je als het je helpt om te centreren. Om bij het gebed te blijven en dat je ervaart dat het gebed je helpt God te vinden of je troost geeft. Met dit gebed druk je je afhankelijkheid en vertrouwen in God uit. Dat geeft al vaak een gevoel van kalmte en nabijheid tot de Heer.

Ademgebeden kunnen goed zijn als je niet weet wat je moet bidden, bv.  in tijden van geestelijke droogte of moeilijkheden.

Als cadeau voor jou is hier een lijst met ademgebeden die je zou kunnen proberen. Dat het je tot zegen mag zijn in je wandelen met God:

1. Heer Jezus Christus (terwijl je inademt), ontferm u over mij.” (terwijl je uitademt)
2. In u, Heer. Stel ik mijn vertrouwen.
3. Heer, help mij uw wegen te begrijpen.
4. Heer ik ben van u.
5. Mijn Heer en mijn God.
6. Vrede
7. Kom.
8. Liefde.
9. Abba.
10. Immanuel.
11. Alleen jij. Heer.
12. Wees stil en weet dat ik God ben.
13. Heer, toon mij uw weg.
14. O Heilige God, genees mij.
15. Blijf in mij, Heer.
16. Mijn God en mijn alles.
17. Mijn Jezus, genade.
18. Ik ben van u, o Heer.
19. Zegen de Heer, mijn ziel.
20. Open mijn hart voor uw liefde.
21. Heer, ik geef mezelf aan jou.  
22. Jezus, mijn licht en mijn liefde.
23. Heilige Geest, bid in mij.
24. Spreek Heer, uw dienaar luistert.
25. Ik ben, Gods geliefde kind.
26. Schep in mij een rein hart
27. U, Heer, bent altijd bij mij.
28 Meer van jou, minder van mij.
29. Laat me uw vrede kennen, o God.
30. Kom, Here Jezus.

Nog een mooie quote om af te sluiten: ‘Gebed betekent niet simpelweg iemands hart uitstorten. Het betekent eerder de weg naar God vinden en met hem spreken, of het hart nu vol of leeg is.’ Dietrich Bonhoeffer

Luister mee met de inleiding over het ademgebed, in de live video van Goede Vrijdag:

Kom tot rust, kom tot jezelf drie online meditaties

Tjitske Volkerink, 2020.

nb: deels vertaald overgenomen van © Jean Wise www.healthyspirituality.org