Alles voor de gezondheid

gezondheid

Als je toch op 1 maart had geweten met wie je in april en mei veel wilde optrekken, dan was je dan tijdelijk in 1 huis gaan wonen. Samen een huishouden voeren was de oplossing geweest voor alle logistieke gekte tussen mensen in de afgelopen maanden. Want van je huisgenoten hoefde je geen 1.5 m afstand te houden voor de veiligheid. Maar zo ging het niet. En veel te veel mensen hebben maanden op te grote afstand van elkaar moeten leven. Alles voor de gezondheid.

Als je maar gezond bent… Deze opmerking kan een flinke dooddoener zijn als het leven flink tegen zit mentaal, maatschappelijk en sociaal. Je kan goed ziek worden van een langgerekt hopen, zegt de schrijver van Spreuken (Spreuken 13:12).

Wat is eigenlijk gezondheid?

“Hebben we in onze samenleving niet een te beperkte opvatting van wat gezondheid is?” Dit vroeg een van de leidinggevenden van de Protestantse kerk in Nederland, scriba René de Reuver, zich af. (bron: pkn.nl perspectief: zorg voor lichaam en ziel) En dit raakte bij mij een snaar. Hij vervolgt met:

“Heelheid en heil raken lichaam, ziel en geest. Als Jezus mensen opricht, brengt Hij ze terug in de gemeenschap, is er herstel van relaties. De melaatsen zijn niet langer buitengesloten. Gezondheid is méér dan genezing van het lichaam.‘ René de Reuver, scriba generale synode PKN.

Heelheid

Jaren geleden schreef ik in de missie van het CSC: ‘Met heelheid bedoelen we: “Leven in verbinding met je hele zelf – lichaam, ziel en geest – en met God. Heelheid geeft geluk vrede en rust, ondanks omstandigheden.’

Het centrum is juist hierom in 2017 pioniersplek geworden in de PKN. Juist binnen in het zoeken naar goede gezondheid, mensen de heelheid en vrede met God zien en ervaren. Heelheid die meer is dan goede fysieke gezondheid. 

Drie gedachten bij die heelheid

Met je ziel

Omstandigheden zijn om je heen. Soms kan je er uit weggaan, maar meestal moet je er mee om leren gaan. Je kan met je ziel onder de arm lopen. Vaak is het dan dat je de verbinding kwijt bent. Je thuis, je levensbron. Met meditatie geef je aandacht aan weer thuiskomen bij jezelf en bij God. Kom tot rust, komt tot jezelf – is daarom ons motto. Hiermee bezig zijn heet ook wel spiritualiteit. Het centrum staat hiermee midden in de samenleving, waarin mensen zoeken naar verbinding en spiritualiteit via meditatie, mindfullness en yoga. We staan ook weleens op een beurs voor spiritualiteit. 

Met je hart

Het hart is het centrum van de mens. Het staat voor je identiteit. Je emoties hebben er ook een plek. Dat je ‘tijd voor je hart’ maakt, maakt dat je hart een levensbron kan zijn.

Opnieuw een verwijzing naar het bijbelboek Spreuken 4:23 Van alles waarover je waakt, waak over je hart. Het is de bron van leven. en ook Spreuken 13:12 Almaar onvervulde hoop maakt ziek,vervuld verlangen is een levensboom.’

Je emoties onderdrukken of negeren, of ze juist te veel alles laten bepalen, kan je ziek maken. Gezond omgaan met emoties, is daarom een uitdaging waarin we mensen willen begeleiden. Lees meer in dit blog.

Met je lichaam

Je lichaam betrekken bij je geloof is een uitdaging voor ons. Ik hoorde laatst iemand uitroepen ‘Geen kop zonder kip graag’, want we leven soms zo in ons hoofd. Met massage help je jezelf meer compleet te blijven of te worden. Een van de uitdagingen is om te geloven met heel je hart, ziel, verstand en kracht. Bij kracht kan je zeker ook denken aan je energie, je benen, handen, je lijf. Je lichaam dus. Lees meer in dit blog.

Zelfs de Wereldgezondheidsorganisatie definieert gezondheid als volgt: “Gezondheid is een toestand van volledig lichamelijk, geestelijk, sociaal en maatschappelijk welzijn en niet slechts de afwezigheid van ziekte of andere lichamelijke gebreken.” ‘Lichamelijke gezondheid alléén is dus niet het hoogste goed’, vervolgde De Reuver. “Maatwerk is nodig, zodat voor iedere persoon een afweging gemaakt kan worden: wat is voor hem of haar nú nodig aan integrale zorg voor lichaam, hart en ziel? Hopelijk zijn we op een eventuele tweede coronagolf beter voorbereid en kunnen schrijnende situaties bij kwetsbare mensen die niet voor zichzelf kunnen opkomen, dan voorkomen worden.”

Het centrum is als pioniersplek een veilige plek om heelheid voor je lichaam, je ziel en je geest te ervaren. Hiermee kunnen we tot zegen zijn. De mensen die bij mij komen, kunnen vanuit het ontvangen voor zichzelf ook weer een zegen zijn voor de mensen om hen heen. Zo bouw ik in het centrum mee aan het welzijn van de samenleving waarin we leven. Doe jij mee?

Deel dit verhaal in je netwerk zodat meer mensen ontdekken waar het bij gezondheid om gaat. Om heel de mens.