Beeldmeditatie: Welke rol kies jij?

Je ziet en ervaart het verhaal zelf.

Kijk je graag films? Luister je graag naar spannende verhalen? Soms haal je er een boodschap uit, die je misschien niet letterlijk hoorde maar die dwars door het verhaal heen duidelijk werd. Bij bijbelverhalen waar een gebeurtenis wordt verteld, kan je dat ook meemaken. Lees verder als je eens gegrepen wil worden door de verhalen. Je ziet en ervaart het verhaal zelf.

Deze zomer geven we je een kennismaking van vormen van christelijke meditatie die we oefenen en verder ontdekken in de meditatiecursus van het Christelijk Spiritueel Centrum. Lees ook dit blog met de ervaring van Aldrik, of lees dit blog met een lijstje pluspunten .

Vanuit het christelijk geloof heeft het zoeken van stilte als doel in Gods aanwezigheid te zijn, dat kan alleen als jij er zelf ook bent… de stilte is daarvoor een perfect middel. De kern van meditatie is het beoefenen van stilte, aan de buitenkant en stilte binnenin jezelf.

Gezond leven

Meditatie is nuttig voor het leven van een gezond leven. Het is een vorm van zelfzorg, zowel goed voor je mentale als geestelijke gesteldheid. 

Vandaag maken we kennis met een vorm van beeldmeditatie vanuit de traditie van de Ignatiaanse meditatie. Er is ook beeldmeditatie waarbij een ikoon of schilderij centraal staat, maar nu gaat het om de verbeelding van een verhaal, om de dynamiek in het verhaal.

Bij beeldende meditatie gaat het niet om het horen, maar om het innerlijk zien van het beeld dat oplicht uit de tekst of de afbeelding van een icoon. Dit alles kan een weg zijn naar God.

Een vorm van beeldmeditatie is het Ignatiaans bidden, een methode die is ontwikkeld door Ignatius van Loyola. Het is een techniek om intens betrokken te raken bij de tekst, waarbij je met je verbeeldingskracht het verhaal ingaat. Je ziet en ervaart het verhaal zelf. Je gebruikt je verbeelding en al je zintuigen. 

Je rol kiezen

Je leest de tekst biddend. Je stelt je het Bijbelverhaal visueel voor in al zijn rijkdom, dynamiek, diepte en kleuren voor. Je wandelt zelf op de plek van wat gebeurt, je stelt je voor hoe het daar ruikt, welke geluiden de omgeving heeft. Na deze voorstelling en inleving vraag je God om wat je wilt en verlangt, al naar gelang het onderwerp van de tekst. 

Deze meditatie past goed bij een narratieve tekst, of te wel een echt verhaal waar mensen wat doen, meemaken. Een bijbeltekst waar je dit mee kan dan is bijvoorbeeld een ontmoeting die Jezus heeft met iemand in een van de evangeliën. Of een gelijkenis die Hij vertelt. Twee suggesties

  1. Johannes 10: 11-18, misschien vraag je af hoe de stem van de herder klinkt en hoe jij ‘m hoort.
  2. Lucas 15: 8-10, ben jij wel eens wat kwijtgeraakt? Hoe ging je daar mee om?

Tot slot zou je ook een tekening kunnen maken, een schets, van wat je gezien hebt. Of een voorwerp kunnen zoeken dat in het verhaal voorkomt. Of je schrijft een brief aan een van de personen uit het verhaal met je vragen.

Sluit de meditatie af met een gebed waar in je dankt voor wat je zag en hoorde, en schrijf het op.


Dit blog is een onderdeel van de serie over de verschillende vormen van christelijke mediatie. Eerder verscheen in deze serie een blog over: