Contemplatie: wees welkom aanwezig bij de Aanwezige

contemplatie betekent beschouwen

Een blog over een bijzonder woord, contemplatie, spreek uit als [kon-tem-pla-(t)sie]. Of je content bent? Nee, contemplatio. Dat ben je niet, dat doe je. Maar tegelijk doe je vrij weinig. Contemplatie betekent beschouwen. Dat is dat je rustig kijkt. Dat je afstand neemt van alles wat er altijd om en door je heen gaat en nog eens kijkt en erbij stilstaat. Contemplatie is een vorm van meditatie, maar gaat nog een stap verder.

Aanwezig

Contemplatie is een uitnodiging om aanwezig te zijn. Aanwezig bij de Aanwezige. Dat je je werk naast je neerlegt. Je zou kunnen zeggen, dat je als het ware een afspraak hebt met God. Je bakent ruimte af voor Hem en ontvangt Hem in die ruimte. In het woord contemplatie kan je het woord ‘tempel’ teruglezen, jijzelf begeeft je in een heilige ruimte.

Aandacht

Je maakt je vrij om geheel en al present te zijn, een en al aandacht. In dit verband is het treffend dat men in het Duits een getijdenboek, een boek voor het bidden van de getijden, Andachtsbuch noemt.

De term contemplatie komt uit de kloosterwereld. In sommige kloosterorden zijn monniken vooral stil en blijven in het klooster, dit heet dan een contemplatieve orde. In andere ordes gaan ze er op uit voor werkzaamheden in de samenleving, hier zijn de monniken of monialen (vrouwelijke monniken) ‘contemplatief in actie’.

Het Jezusgebed is een vorm van contemplatie

Wonder

Waar je met meditatie werk doet om met aandacht aanwezig te zijn. Is de contemplatie een geschenk, je bewerkt het niet zelf. Je kunt alleen de voorwaarden scheppen, zodat je in de stilte kunt ontvangen. Dat doe je door te oefenen met innerlijke stilte, met je openstellen en een ontvankelijke houding aan te nemen. In het contempleren laat je je overtuigingen, je denkbeelden, je (vrome) verbeeldingen en je emotie los. Door in stilte open te staan voor God die op verborgen wijze aanwezig is, kan je de werking van God op het spoor komen. Het is God die in ons werkt op een wijze die zich aan ons oordeel onttrekt.

Je grondhouding is, dat stilte een middel is om bij God te komen. Dat, jij God niet organiseert, maar dat elke ervaring met Hem een wonder is. Iets wat je in dankbaarheid kan ontvangen.

Contemplatie ontstaat als je geoefend bent in meditatie. Het is een verdieping van je meditatiepraktijk. Iets waar je naar kan verlangen, wat vervulling kan geven, maar wat ook perioden van onrust kan oproepen. In de christelijke traditie is hier veel over geschreven als ‘de donkere nacht van de ziel’.

Contemplatieve meditaties zijn o.a. Het Jezusgebed, de mantrameditatie en het jezelf plaatsen onder de liefdevolle blik van God. 

Merk je bij jezelf een verlangen op tot verdieping en verstilling? Start met dagelijks kort mediteren. Een voorbeeld hoe je dat kan doen. Om te starten met mediteren kan ik begeleiding sterk aanraden. Je bent van harte welkom in onze meditatiecursus.

Contemplatieve oefening

Mediteren met het Jezusgebed:

Ga zitten waar het stil is, waar je alleen bent en sluit je ogen. Neem de tijd om tot rust te komen. Adem heel licht.

Verbeeld je dat je in je hart kijkt en laat je geest, dat wil zeggen je denken, van je hoofd afdalen in je hart.

Zeg op het ritme van je ademhalen of alleen in de geest: 

‘Heer Jezus Christus, ontferm u over mij.’

Probeer alle andere gedachten los te laten. 

Wees alleen maar stil en heb geduld. Herhaal, herhaal, herhaal.

Sluit af met God bedanken voor zijn aanwezigheid.

Dit blog is een onderdeel van de serie over de verschillende vormen van christelijke mediatie. Eerder verscheen in deze serie een blog over:

Deze zomer geven we je een kennismaking van vormen van christelijke meditatie die we oefenen en verder ontdekken in de meditatiecursus van het Christelijk Spiritueel Centrum. Lees ook dit blog met de ervaring van Aldrik, of lees dit blog met een lijstje pluspunten.