Het YHWH-Gebed

Bij het mediteren is de adem van belang. Elke ademtocht is leven dat ontvangen wordt. Elke ademtocht is een herinnering aan de eerste adem die de mens ingeblazen kreeg. Als je in de vastentijd zoekt naar wegen om je te verbinden aan God’s lijden, zijn woorden soms lastig. Ademgebeden kunnen uitkomst bieden. Aanwezig zijn. Ademen en niet weer schieten in denken en overwegen.

Toen maakte God, de HEER, de mens. Hij vormde hem uit stof, uit aarde, en blies hem levensadem in de neus. Zo werd de mens een levend wezen. - Genesis 2:7

Niet alleen God blies de eerste mens de adem in de neus. In het Nieuwe Testament blaast Jezus de Geest in ons als de lucht van het leven

Na deze woorden blies hij over hen heen en zei: ‘Ontvang de heilige Geest. - Johannes 20:22 

Het is onze taak deze levensadem zowel te ontvangen als te geven. We kunnen niet alleen inademen, en we kunnen niet alleen uitademen. We moeten in- en uitademen, ontvangen en loslaten. Neem enkele minuten pauze, adem aandachtig en geef je over aan het mysterie van de woordeloze lucht, onze God die je leven in stand houd:

Open je lippen; 
Ontspan je kaak en tong.
Hoor de luchtstroom in en uit uw lichaam:
Adem in: YH.
Adem uit: WH

Ervaar een versie van deze oefening door middel van video en geluid. 

De naam van God

Vanuit de Joodse traditie hoorde ik over een ademgebed met de naam van God. Het YHWH gebed is de tijd doorbrengen in gebed met de naam van God. Het uitspreken van de naam van God roept veel op. Waar spreek je over, kan je, mag je dat doen? Veel Joodse mensen kwamen tot de conclusie dat de naam van God helemaal niet gesproken mocht worden, dat komt door het tweede gebod: ‘U mag de naam van God niet ijdel gebruiken.’ (Exodus 20: 7)

In het Jodendom werd naar de naam van God verwezen met het heilige Tetragram, JHWH. Dit werd niet met de lippen worden uitgesproken! Bij het vocaliseren van de vier medeklinkers, sloot men de mond niet. De naam van God was alleen maar ademend te spreken: YH op de inademing en WH op de aangeboden uitademing!

Zou de echte betekenis van dat verbod niet zitten in het terloops of onbeduidend uitspreken? Dat je jezelf te groot maakt, dat jij het mysterie begrijpt. Hoe kan je dat weten?

Weten

Er is een universeel ervaren en begrip van God. Dit is heel oud en natuurlijk ‘weten’ van de aanwezigheid van God. Dit eeuwige mysterie kan niet worden vastgelegd of beheerst, maar alleen ontvangen en gedeeld zo vrijelijk als de adem zelf. Ademen hebben we gedaan sinds het moment dat we werden geboren. God is net zo beschikbaar en toegankelijk als onze adem zelf.

Maak het YHWH gebed met de in- en uitademing, voor de rest van je leven, deel van je gebed zijn. Je hoeft niets te bewijzen. Blijf met je volledig bewustzijn en zonder weerstand ademen, dan weet je wat je moet weten.

Meer ademgebeden?
30 ademgebeden – blog april 2020

Bron YHWH-gebed: Aangepast overgenomen uit Richard Rohr, Things Hidden: Scripture as Spirituality (Franciscan Media: 2008), 129‒131.

Dit blog is onderdeel van een serie in de vastentijd 2021