Pinksteren op en top spiritualiteit?

Pinksteren en spiritualiteit? Het is een combinatie waarbij sommige mensen bij het horen alleen al ineenkrimpen. Spiritualiteit is toch iets van oosterse religies? Niet iets van het Christendom? Bij het Christelijk Spiritueel Centrum zien we spiritualiteit heel sterk in verbinding staan met het werk van de Geest.

En laat nou net het Pinksterfeest hét feest van de Geest zijn. Ook wel ‘Spiritus Sanctus’ in het Latijn. Met andere woorden, het woord spiritualiteit is er vanaf geleidt en gaat over alles wat met ons geestelijk leven te maken heeft. Maar wat houdt het dan in?

Dit is Blog 2 in deze pinksterserie. Lees hier het eerste blog: Ontdekken wie je bent met De Geest.

Het eerste Pinksterfeest – Een ervaring van de Geest

Tijdens het eerste Pinksterfeest krijgen de volgelingen van Jezus kracht, ze zien vuur op elkaars hoofd en spreken in andere talen. Ze krijgen inzicht en wijsheid.

Het is een fascinerend gebeuren, een diepe spirituele ervaring die zich moeilijk in woorden laat vatten: Wind, vuurtongen en vreemde talen die zomaar ineens door de mensen als gift ontvangen werden. Wat bracht die Geest met zich mee en wat wil Hij? Wat brengt hij ons nog in deze tijd?

Brengt leven en bezielt

Over God en Jezus spreken we vaak met menselijke beelden, maar de Heilige Geest vergelijken we wel met een duif. Deze geest heeft een plaats in het eerste verhaal over het ontstaan van de aarde. ‘De aarde nu was woest en ledig, en duisternis lag op de vloed, en de Geest Gods zweefde over de wateren.’ (Genesis 1, NBG ’51)

 De symboliek van de duif is subtiel, want het woord ‘zweven’, kan in het Hebreeuws ook het ‘fladderen’ van een duif betekenen. De Geest fladdert over de chaos en brengt licht en leven en bezielt dode materie.

Zo daalt de geest als duif neer op Jezus als hij in het water van de Jordaan gedoopt wordt. Een hemelse bekrachtiging en bezieling vindt hier plaats, en er klinken woorden als “Dit is mijn geliefde zoon, in hem vind ik mijn vreugde” (Johannes 1,NBV) . De geest helpt mensen uit hun identiteit te leven, als geliefde en gewild kind van God.

Geeft adem

Twee andere beelden voor de Geest in de Bijbel zijn wind en vuur.

De spectaculaire wind die te horen is als de Geest wordt uitgestort over de volgelingen van Jezus is een teken van kracht. Deze krachtige wind, is niet de enige vorm waarin de Geest zich laat kennen. Door het suizen van een zacht briesje maakt God zich aan de profeet Elia bekend.

Voor mij is de adem het meest aansprekende beeld voor de Geest. De adem is hét symbool van leven, de adem is ons door God in de neus geblazen.

Tjitske Volkerink

Voor mij is de adem het meest aansprekende beeld voor de Geest. De adem is hét symbool van leven, de adem is ons door God in de neus geblazen. Bij elke meditatie en bewustzijnsoefening speelt de adem een belangrijke rol. In de christelijke meditatie staan we uitgebreid stil bij de adem als bron van leven. Het ontvangen van de adem, maakt ons tot een levend schepsel. Een levende ziel. Het bewust worden van de in- en uitademing is dé manier om in contact te komen met God als schepper.

Vurigheid van Gods Liefde

Vuurtongen werden zichtbaar op de hoofden van de mensen die door de Geest werden vervuld op die 1e pinksterdag. De symboliek van vuur staat voor de mysterievolle nabijheid van God. Mozes moest zijn schoenen uitdoen bij de brandende braamstruik, omdat God daar aanwezig was.

Vuur staat voor de vurigheid van Gods liefde voor mensen. De Geest van Jezus is een gevende liefde, die zichtbaar wordt in: liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing.  

Brengt zuivering

Maar vuur staat ook voor de kritische kant van de christelijke spiritualiteit. Vuur staat voor loutering en zuivering. ‘Zoals men zilver of goud smelt, zo zal ik hen smelten’. (Zacharia 13, NBG 1951) Als je hart onrustig is, omdat het op teveel dingen gericht is, zorgt deze zuivering voor meer focus van binnenuit. Het wakkert verlangen aan om op Gods hart gericht te zijn.

Het kritische aspect van de Geest betekent dat hij of zij blokkades opruimt, en helpt om dat wat je ontplooiing in de weg staat ‘onder ogen te komen’ en te veranderen. De Geest van God en Jezus vervult ons verlangen naar onvoorwaardelijke liefde en geborgenheid, en een leven in verbinding met onze Schepper.

De Geest komt heel dichtbij

Die Geest die met Pinksteren is uitgestort en verbonden is met het leven op aarde is ook in ons. De Geest woont in de mens. De Geest van God wil het hele bestaan van de mens aanraken en transformeren. Met eenvoudige gebeden als ‘Kom Here Jezus Kom’, ‘Maranatha’ of ‘Heer ontferm U’ nodigen mensen al eeuwenlang deze Geest uit om het leven van God in hun leven te gaan ervaren.

Het is zo eenvoudig: wie zich vanuit nood of verlangen, hoop of geloof openstelt, kan de Geest van God ontvangen. Het gebed in veel verschillende vormen is dan ook de meest verbreide dagelijkse spirituele oefening in de christelijke spiritualiteit.

Wat denk jij? Is spiritualiteit (niet) voor christenen?

Wat denk jij?

Past het woord spiritualiteit bij christenen, als je spiritualiteit ziet als het werk van de Geest in en om ons heen?

Bij het Christelijk Spiritueel Centrum lopen we graag met je op in je spirituele reis of je geestelijke leven. Zo geven we meditatie-les, (ontspannings)massages en gebruiken we (essentiële) olie, die al in de Bijbel voorkomt. Allemaal om gezonder te leven. Wees welkom!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *