Al 7 jaar op pad met een missie

Er is niks gewoons aan het Christelijk Spiritueel Centrum

Ik krijg vaak vragen over wat het centrum is.

Is het een kerkelijke plek? Of een wellnesscentrum? is het echt christelijk? Of vaag spiritueel?

Hoe kan het een pioniersplek zijn en producten verkopen? Zijn olie of is massage dan niet snel ik-gericht, vaag niet-christelijk, oosters spiritueel of occult?

Het centrum is een missie, die niet zomaar in een hokje is te plaatsen…maar met een belangrijke vernieuwende functie…het lichaam en de zintuigen horen erbij in de christelijke spiritualiteit!

Het lichaam en de zintuigen horen erbij in de christelijke spiritualiteit

Een sociale missie voor jou om tot rust te komen, maar ook een missie in (christelijk) nederland.

Ja, ook vanuit een christelijk perspectief kan je op een open manier gelovig of spiritueel zijn. En daarmee is het centrum niet een commercieel wellnesscentrum, maar is het centrum op een spirituele missie.

Voorloper in Christelijk Nederland

Ik ben dit werk zeven jaar geleden begonnen met een missie.

Ik was een voorloper in (christelijk) Nederland op het gebied van massages en meditatie in een christelijke context. Het is mooi om te zien dat in die zeven jaar veel mensen heb mogen inspireren en opleiden. Een heel netwerk van vrouwen en mannen die de oliën zijn gaan delen en ermee zijn gaan masseren.

En ook het verschil in aanbod voor stilte en meditatie tussen 2015 en vandaag is gigantisch. Steeds meer christenen mediteren of staan daarvoor open.

Wat een genade, dat nu te kunnen constateren 🙂

Ik wil(de) niets liever dan mensen helpen van overleven naar Leven te gaan. En Juist het koppelen van die lichamelijke en zintuigelijke ervaringen aan de christelijke spiritualiteit maakt dat krachtige verschil in levens van mensen. Dat geeft elke keer weer nieuwe hoop en perspectief. het kan wel De liefde overwint! Of met de woorden van het gedicht van Henriette Roland Holst: “De zachte krachten zullen zeker winnen”.

“De zachte krachten zullen zeker winnen”

henriette roland holst

Dankbaar ben ik dat het centrum in januari 2017 met deze missie is aangesloten bij de PKN als pioniersplek. Pionieren is het eeuwenoude verhaal van het evangelie in een nieuwe vorm aanbieden. De PKN heeft me graag erbij, zij stimuleren mensen die samen met de kerk zoeken naar nieuwe wegen.

Sociaal Ondernemen in Coronatijd

Overigens is het centrum naast de inhoudelijke vorm, ook anders omdat ik kies voor sociaal ondernemen, ondernemen gericht op impact maken in plaats van winst. Met een kleiner wordende kerk is dat een toekomstgerichte vorm, die heel erg past bij deze tijd van maatschappelijke verantwoord ondernemen.

Afgelopen 2 jaar zijn uitdagend geweest. Spannend, moeizaam en soms verrassend. Door de veranderende omstandigheden (en regels) pas ik telkens mijn werkwijze aan.

Zo zijn de meditatiecursussen volledig online gegaan en ben ik gestart met het maken van filmpjes. In de verschillende lockdowns zag ik eerst een afname aan massages, maar ondertussen staat mijn agenda bomvol. Wat hebben we aanraking en aandacht nodig!!

Maar in dit alles is mijn missie… mijn drijfveer wat mij kracht geeft om telkens flexibel mee te bewegen: Mensen helpen van overleven naar Leven te gaan. Daar blijf ik dagelijks voor inzetten.

Die missie blijft doorgaan. Ook in 2022.

Hoe?

doordat jij, die dit leest komt meedoen.


In de eerste plaats kan ik dit alleen blijven doen, als jij komt. Door te blijven komen, mee te doen met workshops en cursussen kan ik doorgaan.

In de tweede plaats door (als je dat doet) te bidden voor het werk, de missie en mij, want staande blijven in deze wereld is soms best ingewikkeld!

En in de derde plaats hoor ik het heel graag als je ons werk op andere manieren kunt ondersteunen! Eén van die manieren kan zijn als vrijwilliger op het centrum.

De zachte krachten zullen zeker winnen, schreef Henriette Roland Holst in een prachtig gedicht. Deze woorden zijn mijn verlangen voor jou, voor het centrum voor mij.

De zachte krachten zullen zeker winnen

De zachte krachten zullen zeker winnen 

in ’t eind — dit hoor ik als een innig fluistren 

in mij: zoo ’t zweeg zou alle licht verduistren 

alle warmte zou verstarren van binnen.

De machten die de liefde nog omkluistren 

zal zij, allengs voortschrijdend, overwinnen, 

dan kan de groote zaligheid beginnen 

die w’als onze harten aandachtig luistren

in alle teederheden ruischen hooren 

als in kleine schelpen de groote zee. 

Liefde is de zin van ’t leven der planeten

en mensche’ en diere’. Er is niets wat kan storen 

’t stijgen tot haar. Dit is het zeekre weten: 

naar volmaakte Liefde stijgt alles mee.


Gedicht door Henriëtte Roland Holst (1869-1952)