Anderen…over het CSC

Enkele aanbevelingen

 

Het initiatief van een christelijk spiritueel centrum juich ik van harte toe. Juist in deze tijd nu veel mensen binnen en buiten de kerken zoeken naar spirituele verdieping kan een centrum dat zich vanuit het christelijk geloof hierop richt van betekenis zijn.   De combinatie van meditatie, gebed, stiltewandelingen enerzijds en massage en coaching anderzijds vind ik origineel. Op deze manier kunnen mensen op een geïntegreerde manier groeien in hun menszijn-voor-God. Ik hoop dat dit centrum voor veel mensen iets kan betekenen. Juist omdat het niet een kerkelijk initiatief is, is het laagdrempelig voor mensen met verschillende levens-overtuigingen. Maar ik hoop wel, dat er een samenwerking groeien zal tussen de kerken en dit centrum.

Kick Bras, emeritus predikant, theologisch auteur en onderzoeker.

 

Ik denk dat er grote behoefte is aan een Christelijk Spiritueel Centrum, waar mensen in hun spirituele zoektocht ook terug kunnen gaan naar de wortels van het christelijk geloof.’ Waar de kerk als instituut heeft afgedaan zijn mensen zich bewust van hun diepere lagen en is er het hartsverlangen naar dat wat groter is dan onszelf. Te vaak blijven we in ons hoofd, in onze ‘ratio’ hangen. Juist van de migrantengemeenschappen leer ik wat het wil zeggen om met lichaam, ziel én geest God te ontmoeten. Meditatie en ontspanning zijn daarbij belangrijk. We kunnen leren van de oude kloosterorden, Iona, Taize en anderen. Ik ben dan ook enthousiast over het initiatief van Tjitske en Lieneke.

ds. Hans Eschbach, voorzitter stichting SOFAK.