Over ons

Christelijkspiritueelcentrum028 (2)Het christelijk spiritueel centrum is een plek waar Tjitske Volkerink sinds januari 2015 stilte en spiritualiteit aanbiedt. Ze geeft stiltewandelingen, meditaties, workshops Essentiële Olie en ontspanningsmassages.

Mensen helpen groeien

De missie van het CSC is “Mensen helpen te groeien in heelheid.” Met heelheid bedoel ik: “Leven in verbinding met je hele zelf (lichaam, ziel en geest) en met God.” Heelheid geeft geluk vrede en rust ondanks omstandigheden. Het is mijn overtuiging dat als je vanuit deze verbondenheid leeft, je ook in staat bent om op een gezonde manier in relatie met andere mensen te leven

Verlangen naar meer!?IMG_5805

Het christelijk spiritueel centrum biedt mensen die zoeken en verlangen naar meer, een programma vol elementen om spiritualiteit te beleven, te ervaren en te beoefenen. Zoek je naar ZIN, persoonlijke groei en/of heelheid vanuit de bronnen van het christelijk geloof en de eeuwenoude traditie. Kom dan eens kennismaken.

Het centrum is een veilig plek voor mensen om te komen en te ontwikkelen, zodat een mens kan thuiskomen bij zichzelf en bij de Bron.

In 2015 zijn Tjitske en Lieneke Griffioen samen gestart, door persoonlijke omstandigheden en een lange periode van ziekte is Lieneke in november 2016 gestopt. Inmiddels is het CSC een pioniersplek in de PKN en is er een team aan vrijwilligers die je kunt tegenkomen bij de activiteiten. Ook wordt er gewerkt aan een bredere bestuurlijke basis.

Wil je meer weten over het centrum en wat wij verstaan onder Christelijke Spiritualiteit?