partners

Samen zoeken naar verbinding

Het Christelijk Spiritueel Centrum is gelinkt met verschillende organisaties en netwerken We herkennen en erkennen elkaar. Door verbonden te zijn, kunnen we elkaar versterken en ons aanbod bij elkaar aanvullen.