visie

thuiskomen bij God en jezelf

Het Christelijk Spiritueel Centrum biedt een plek waar je thuis kunt komen bij God en bij jezelf. Tjitske is hiermee begonnen, maar niet alleen. In 2013 is in samenwerking met anderen deze visie uitgewerkt.

Wij geloven in een totale benadering van lichaam, ziel en geest. Christelijke spiritualiteit is voor ons het proces waarin je gevormd wordt als mens. De spiritualiteit waarop wij de waarden en onze handelen baseren komt vanuit het christelijk geloof:

1. Wij geloven dat God onze schepper is. Dat het nodig is om thuis te komen bij jezelf en onze schepper. Dit de basis is om vanuit innerlijke rust en verbondenheid te kunnen leven.

2. Wij geloven dat er voor iedereen een individuele plek en taak op deze aarde is en dat wij gemaakt zijn voor relatie.

3. Wij werken vanuit de basistekst: ‘Heb de Heer uw God lief en uw naaste als uzelf.’

Het Christelijk Spiritueel Centrum is een stap naar een grotere visie. De droom is een christelijk spiritueel wellnesscentrum voor lichaam, ziel en geest. In 2017 is de stichting City of Life in het leven geroepen om in de neo-monastieke traditie deze droom verder uit te werken.