Werkt u ook met energie?

‘Werkt u ook met energie?’ vroeg de vrouw aan de andere kant van de lijn. ‘Anders kom ik niet’. De associatie van energetisch werk is al snel met reiki en niet-christelijke vormen van spiritualiteit. ‘

Energie is grotendeels niet waarneembaar, maar energie is wel voelbaar. Het is een fysieke realiteit, zonder energie kom ik ‘s morgens mijn bed niet uit. Energie kan aanstekelijk zijn en enthousiast maken. Energie kan ook als een donderwolk om iemand hangen en alle energie kan uit je gezogen worden bij moeilijk werk of door een moeilijk gesprek. Herkenbaar? 

Je kunt via je lichaam de werking van de Heilige Geest leren ervaren.’ schreef Philip Troost. Ik las zijn boek ‘Energie van de Geest’ het afgelopen pinksterweekend. Voorzover ik weet, is dit het eerste boek dat uit christelijke invalshoek de werking van de energie in het lichaam, koppelt aan de werking van de Heilige Geest. In mijn massagepraktijk, meditatiebegeleiding en in het werken met de olie, maak ik ook die verbinding, door het mensen te laten ervaren. 

Pinksteren is in Christendom de uitstorting van de Heilige Geest, die Geest brengt mensen in beweging. Die geest is een helper, die ons leven helpt vormgeven, naar Gods beeld voor ons. Als wij dat toelaten. Vormen is een ander woord voor transformatie of verandering. Van verdeeld, gebroken, ik-gericht, naar mensen uit 1 stuk, die liefdevol kunnen zijn naar zichzelf en anderen. Iets dat als je om je heen kijkt in de wereld van nu hard nodig is. Dit gaat over energie.

Philip Troost schrijft het zo: ‘Het draait om dat mijn binnenwereld zo gaat functioneren dat ik ook werkelijk in Gods vrijheid leef. Als Gods Geest mij bevrijdt brengt hij ook mijn energie in beweging, zodat mijn binnenwereld in staat is Gods liefde te ontvangen en door te geven. Zonder deze innerlijke bewegingsvrijheid kan de vrijheid niet geleefd worden en de liefde niet stromen.’

Energie is beweging. Net als de Heilige Geest beweging is. Energeia is een woord dat ook wel voor de Geest gebruikt wordt in de Bijbel. Rekening houden met die energetische realiteit getuigt van gezond verstand. Alles wat er in je lichaam gebeurd, wat je voelt, denkt, ziet, hoort en ervaart is energie. Alle materie bestaat uit energie. Aan die energie zijn we niet overgeleverd, die kunnen we sturen, in beweging brengen of blokkeren. Dat begint met bewustworden van die energie in je lichaam, daar vragen mensen gericht naar als ze komen. Soms overkomt het iemand in een massage, bij het volgen van een meditatie of bij het gebruik van een olie. Het is dan belangrijk om dit proces zorgvuldig te begeleiden, dat vind ik mooi om te mogen doen. Iets in beweging zetten bij iemand, waardoor iemand uit de blokkade komt en er ruimte is om te voelen en te leren. 

Heel praktisch is energie merkbaar in:

  • Warmte die voelbaar wordt in mijn handen die masseren. 
  • Koude gebieden, pijn, spanning in het lichaam geeft een blokkade aan in het lichaam. Massage kan een uitnodiging zijn om te voelen, wat zit daar? Kan ik dit stukje van mijzelf openen? Welke emoties voel ik daarbij?
  • (Pijn)klachten in een bepaald lichaamdeel, zijn verbonden aan emotionele klachten. Als ik aan de hand van lichaamsklachten, emoties bespreek en deze verbindt aan de omschrijvingen van essentiële oliën. Dan is het opvallend vaak, dat geuren een sterke reactie oproepen. Zowel negatief (afkeer van een geur) als positief…wel kunnen blijven ruiken. Vanmorgen ontving ik over de mail deze ervaring van een klant, die ik gericht een olie had meegegeven en bijbehorende oefening:

Ik heb de Adaptive olie al een paar keer diep ingeademd en één keer met de visualisatie-oefening en de bijbehorende zinnen. Gisteravond ademde ik ‘m ook een keer even heel diep in en toen voelde ik in één keer een warm gevoel door me heen gaan. Ik vind het wel bijzonder hoe dit werkt 🙂 

  • Vermoeidheid, pijn, verwaarlozing, spanning alles wordt voelbaar in het lichaam als je mediteert. Meditatie geeft jou een kans om de werkelijkheid onder ogen te komen … met een vriendelijke blik natuurlijk 😉 hierdoor kan de energie weer stromen. Het eerste cadeau dat de meditatie je geeft is de bewustwording van je lichaam, en dat is niet altijd leuk! 

Welke Energie heb je mee te maken?

Een vraag die ik weleens krijg is: ‘Is die energie die je voelt dan van jou of is dat de Geest?’ En welke geest dan? Hieruit spreekt het grote belang van veiligheid als je het hebt over de niet-waarneembare werkelijkheid. Voor mij is menselijke energie niet meteen een Goddelijke energie, maar vanuit een vrij stromende menselijke energie ben je opener, meer in contact met je hart en als je open ben, kan je ook makkelijker ontvankelijk zijn voor de Heilige Geest en zijn doorwerking. Wat is wat? ervaar het eerst eens, voordat je het gaat analyseren. Als dat al nodig is om te doen. In het Christelijk Spiritueel Centrum vind ik mijn bron in de woorden van de Bijbel dat God ‘Ik Ben’ is, of ookwel ‘De Aanwezige’. Als ik me tot hem richt, in welke vorm dan ook, is het veilig om me te openen voor de ervaring die dat geeft. En dat kan elke keer weer anders zijn, van niets tot heel intensief. 

Het lichaam de wil opleggen

In de westerse cultuur en ook in de christelijke cultuur zijn we gewend onze energie te blokkeren. Onze mind, onze wil is belangrijker. Je herkent dit als je met je hoofd besluit om verder te gaan, daar waar je lichaam al stop heeft gezegd. Je over-ruled je lichaam met als resultaat, vermoeidheid, stressklachten en (uiteindelijk) ziekte. Vaak als je iets wilt, moet je lichaam maar gehoorzamen. Dan blokkeer je de energie.  De wil die los van het lichaam functioneert is vaak een overlevingsmechanisme. Je wilt voldoen aan verwachtingen, controle houden, veilig voelen, erbij horen, iets niet voelen, de lieve vrede bewaren of wegblijven bij de spanning.

Het lichaam voelen: Een echte spirituele vraag

Wij hebben dan wel de neiging om het lichaam en dus de werkelijkheid te ontvluchten, maar, God nodigt uit om juist in onze werkelijkheid te blijven. Hij komt naar ons toe. Eerst met de geboorte van Jezus en nu met de Pinkstergeest. Hij ontmoet ons waar wij zijn. Anselm Grun noemde dit ‘Spiritualiteit van Beneden’. De echte spirituele vraag is kunnen wij daarbij aanwezig blijven? 

‘Werkt u ook met energie?’ Vroeg de vrouw aan de andere kant van de lijn. ‘Want, dat wil ik niet. Ik zoek een masseur, die christen is en die niet werkt met methodes die afgeleid zijn van reiki en of andere spirituele praktijken’. Volgens mij is dit dus een misvatting. Christelijke spiritualiteit gaat over vrijheid komen als mens.Vrij om te bewegen. Vrij om de energie te laten stromen. Vrij om de werkelijkheid van het lichaam te verbinden aan het grote verhaal van het Evangelie.

Geblokkeerde energie ontneemt je je bewegingsvrijheid, stromende energie verruimt je mogelijkheden om je vrij te bewegen zodat je meer toekomt aan waar het met die vrijheid om begonnen is: dat je de liefde leeft. Philip Troost (blz. 89)

Het leren herkennen van de energiestromen in je lichaam, dat is het geheim van een vitaal geloof, en ook de ondertitel van zijn boek over de geest.

Mijn vraag is: Hoe doe jij dat?

Hoe vrij beweeg jij je?

Voel je überhaupt wat je wil?

Begin met leren luisteren naar je lichaam, het is een prachtige ontdekkingstocht.