Verbinding met jezelf door God te zoeken

Verbinding met jezelf

‘Het ging best goed afgelopen tijd, ik heb m’n best gedaan om goed voor mezelf te zorgen.’ Maar na de eerste minuten massage, kwamen de tranen, de verbinding was toch weg.

‘Mijn vrouw is overleden, de coronatijd alleen was erg moeilijk voor mij. Kan ik van de week terecht voor een massage?’

Sinds de coronaperiode lijkt het soms alsof we de connectie kwijt zijn geraakt. Met anderen, met onszelf… hoe maak je dan opnieuw verbinding? Hoe vind je jezelf weer terug?

Opnieuw verbinden met jezelf is de weg naar het hart volgen

‘Christelijke spiritualiteit omvat het erkennen van alle delen van ons ik, deze blootstellen aan Gods Liefde en ze laten verweven tot de nieuwe persoon die hij aan het vormen is. Om dit te doen, moeten we bereid zijn deze genegeerde delen te verwelkomen als volwaardige leden van het gezin van het ik, hen ruimte geven aan de familietafel en langzamerhand toestaan dat ze door liefde zacht worden gemaakt en genezen, en dan geïntegreerd worden tot de gezonde persoon die we worden.’ 

David G. Benner

Opnieuw je verbinden met alles wat je even negeert, wat je niet uitkomt, waar je je over schaamt, waar je je schuldig over voelt…. Dat is de weg naar je hart, de weg terug naar je echte zelf.

Het mooie is, dat dat ook de weg is naar het hart van God.

 “Vind de deur naar je hart en je ontdekt dat dit de deur naar het Koninkrijk van God is.”

Johannes Chrysostomus, Aartsbisschop van Constantinopel (ca. 400)

Gebrek aan zelfkennis

Een van de grootste obstakels in het kennen van God is ons gebrek aan zelfkennis.

Het bewust worden van je gevoelens is belangrijk. Als je emoties negeert, keer je je rug naar de realiteit. Het luisteren naar je emoties brengt je terug in de realiteit.

Als je je emoties onderdrukt, moet je op de een of andere manier je binnenwereld onder controle houden, want stel je voor dat iets van die ongewenste emoties de kop opsteekt.

Verandering komt door eerlijk te zijn en kwetsbaar te worden over je eigen emoties. En hiermee in de aanwezigheid van God te komen.

Ben je wakker?

Ben je wakker? Het is een vraag die je jezelf kunt stellen in meditatie. Wordt wakker, wordt je bewust van jezelf, met alles wat er is aan mooie kanten en schaduwkanten.

‘Ik houd ervan me te bekleden met mijn onechte ik. Ik omwikkel mezelf met mooie en plezierige ervaringen, als pleisters om mezelf zichtbaar te maken voor de wereld en mijzelf. Er is geen werkelijke substantie onder mijn kleding, ik ben hol. En als de kleding weggehaald wordt is er niets over, dan mijn naaktheid en leegte.

Thomas Merton

Verbinding met jezelf door God te volgen

Bij je echte zelf komen, kan in relatie met God, door hem te volgen naar het onbekende terrein. Je bestaande zelfbeeld en je godsbeeld los te laten.

Alle onechte lagen te verwijderen en de zaadjes van je echte ik te ontdekken daaronder. Dat kan heel moeilijk zijn, maar ik merk dat er ook een grote openheid is.

Spannend & pijnlijk om te connecten

Het kan spannend zijn om je onechte ik achter je te laten, maar de pijn van een leven dat niet overeenkomt met hoe je echt bent is veel groter op lange termijn.

Ik geloof echt dat het grootste cadeau dat we de wereld kunnen geven is, dat we ons echte eigen leven leven in contact met God en daarin de verbinding met onszelf terug vinden.

Tips

Wat kan je helpen.

  1. Sta stil bij je binnenwereld in stilte en eenzaamheid.
  2. Vind betrouwbare mensen die met je meelopen als je deze weg opgaat (bijvoorbeeld bij de meditatiecursus).
  3. Kom uit je comfortzone.
  4. Bid voor moed.


Tjitske Volkerink heeft een missie. Om mensen te helpen om van overleven naar Leven te gaan.

Dat doet ze door haar holistische aanpak van lichaam, ziel en geest.

Daarom biedt ze massages, meditatie en essentiële olie aan. Hiermee geeft ze jou en iedereen die dat nodig heeft tools om in je eigen leven meer rust te vinden en zo van overleven naar Leven te gaan.